Collection: PROGRAMS

Dostęp do programu w ciągu 24 godzin w mojej aplikacji GET FIT BY WANDA. Proszę, dodaj mojego adres e-mail (getfitbywanda@gmail.com i wandaactivewear@gmail.com) do swojej listy zaufanych nadawców, ponieważ w ten sposób otrzymam dostęp do programu. Opłata jednorazowa, dostęp na zawsze.
Access to the program within 24 hours in my GET FIT BY WANDA app. Please add my email address (getfitbywanda@gmail.com and wandaactivewear@gmail.com) to your list of trusted senders as I will receive access to the program this way.One-time fee, access forever.
Zugang zu dem Programm innerhalb von 24 Stunden in meiner App GET FIT BY WANDA. Bitte füge meine E-Mail-Adresse (getfitbywanda@gmail.com und wandaactivewear@gmail.com) zu deiner Liste der vertrauenswürdigen Absender hinzu, da ich auf diesem Weg Zugang zu dem Programm erhalten werde. Einmalige Gebühr. Zugang für immer.