How to choose the right equipment?

How to choose the right equipment?

The most crucial aspect is selecting the right equipment because if you don't, you won't see results!

If you're just starting with resistance bands and kettlebells, it may seem like there's not much difference. Unfortunately, the wrong choice of equipment has a significant impact on the effectiveness of your workouts!

The next-generation BOOTY BANDS resistance bands

are designed for exercises, not difficulty levels difficulty level is adjusted by the placement of the band a matter of a few centimeters makes a significant difference remember, in working with bands, the range of motion is the key feature of effective training, not just resistance the band activates the glutes, while the resistance causes their growth Over the years, I've tested resistance bands from many manufacturers. Four latex ones, bought in a set of five, went straight to the trash, and the fifth one twisted, pinched, broke, interfered with training, and was unsuitable for all exercises. On the other hand, the thick fabric one, initially produced in one size, limited the range of motion and was only suitable for one exercise. Eventually, three lengths of these bands appeared, with one being too short and the other too long, making them unusable.

Hence the idea to combine the advantages of latex and thick fabric bands and eliminate unwanted features such as breaking, limited range of motion, and slipping. It was crucial for me that a given band is designed for exercising, not for some alleged level of advancement. Each exercise has its assigned BOOTY BANDS (color/number of peaches), and the difficulty level is adjusted by the placement of the BOOTY BANDS.

So, if you want to fully utilize the time you dedicate to workouts and aim for maximum results during your training sessions, you must definitely get the Next-Generation Booty Bands and iron kettlebells. Here are the products I recommend: https://zez.am/wanda KETTLEBELL (KB)

The kettlebell should be iron, not plastic, because only with a properly shaped "ball" and handle can you perform exercises correctly.

Example: A 12 kg plastic KB is similar in size to a 20-24 kg iron one. Performing a KB swing with a plastic KB that is too large loses effectiveness, and the technique is incorrect. In the case of a Dead Lift, a large plastic KB restricts the range of motion: the KB is on the floor while the torso movement is not yet finished.

FROM REAL LIFE:

During the first "corona time" in April 2020, I started conducting online workouts. Some girls didn't have the right equipment. Initially, I tried to create workouts with bodyweight only, but it's known that such training is not the most effective, and I aim for results. Therefore, I encouraged the girls to get KBs and resistance bands. Some had latex bands, some had thick fabric ones, some tied sweater sleeves or pantyhose. There was tremendous creativity. As for KBs, some people screwed dumbbells, some had plastic KBs, and some had KBs of the wrong weight.

What resulted from this? Lack of results!

Exercising without the right weight and bands won't build glutes. Instead of building glutes, some girls who didn't have the right equipment simply lost weight.

One participant, instead of getting KBs of 12, 16, and 20 kg, had only 8 and 20 kg, which were too light and too heavy. As a result, the KB swing with 8 kg was ineffective. Why?

Working with hips/glutes requires a minimum of 16 kg to introduce the KB into the swing, a swinging motion pushing it with the hips, using the strength of the gluteal muscles. With a KB that's too light, the arms automatically take over the work, and the gluteal and abdominal muscles don't work effectively. (I explain the exact technique of exercises during training sessions and live streams.) On the other hand, the 20 kg KB was too heavy. In addition, working with a band that limited the range of motion, causing interference with training and frustration. All of this led to quick discouragement, lack of results, and ultimately giving up on workouts.

The other girls who decided to trust me and switched dumbbells for iron KBs and old bands for the Next-Generation BOOTY BANDS noticed significant effects after just a few workouts, and after 3 months, tremendous progress! Today, after over 2 years, they can boast beautiful glutes, shaped like peaches."

Najważniejszy jest dobór odpowiedniego sprzętu, ponieważ jeśli tego nie zrobisz, to nie będziesz miała efektów!

  Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z gumami i kettelbelami, to może Ci się wydawać, że nie ma tu większej różnicy. Niestety nieodpowiedni wybór sprzętu, ma ogromny wpływ na skuteczność Twoich treningów!

  Gumy treningowe BOOTY BANDS nowej generacji

  • zostały zaprojektowane do ćwiczeń, a nie do poziomu trudności
  • poziom trudności regulujemy za pomocą miejsca umieszczenia gumki
  • kwestia kilku centymetrów robi sporą różnicę
  • pamiętaj, że w pracy z gumami, zakres ruchu jest najważniejszą cechą efektywnego treningu, a nie sam opór
  • guma aktywuje pośladki, ciężar powoduje ich wzrost
   Przez lata testowałam gumy treningowe od wielu producentów. Cztery lateksowe, kupione w pięcio- gumowym zestawie, trafiały od razu do kosza, a piąta gumka zwijała się, uwierała, pękała, przeszkadzała w treningu i nie nadawała się do wszystkich ćwiczeń. Natomiast gruba materiałowa, produkowana początkowo w jednym rozmiarze, ograniczała zakres ruchu i nadawała się tylko do 1 ćwiczenia. Z czasem pojawiły się trzy długości tych gumek, z czego jedna była za krótka, a druga za długa i nic nie dało się z nimi zrobić.
   Stąd powstał pomysł na połączenie zalet gum lateksowych i grubej materiałowej i wyeliminowanie niechcianych cech jakich jak: pękanie, ograniczenie zakresu ruchu, zsuwanie się. Bardzo zależało mi na tym, żeby dana gum była zaprojektowana do ćwiczenia, a nie do rzekomego poziomu zaawansowania. Każde ćwiczenie, ma przypisaną swoją BOOTY BANDS (kolor/ilość brzoskwinek), stopień trudności, regulujemy poprze miejsce umieszczenia gumy BOOTY BANDS.
    
   Dlatego jeżeli chcesz w pełni wykorzystywać czas, który poświęcasz na treningi i zależy Tobie na osiągnięciu maksymalnych efektów, podczas Twoich treningów, to koniecznie musisz się zaopatrzyć w Booty Bands Nowej Generacji oraz żeliwne kettelbells: Tutaj znajdziesz produkty, które polecam: https://zez.am/wanda

   KETTELBELL (KB)

   Kettelbell powinien być żeliwny, a nie plastikowy, ponieważ tylko z odpowiednio wyprofilowaną „kulką” i uchwytem, będziesz mogła wykonywać ćwiczenia poprawnie technicznie.

    

   Przykład: KB 12 kg plastikowy, jest wielkością zbliżony do żeliwnego 20-24 kilogramowego. KB Swing wykonywany z plastikowym KB, który jest za duży, traci na efektywności, a technika jest niepoprawna. W przypadku Dead Lifta, duży KB plastikowy ogranicza zakres ruchu: KB jest na podłodze, podczas gdy ruch tułowiem, nie jest jeszcze skończony.

    

   Z ŻYCIA WZIĘTE:

   Podczas pierwszego "corona time" w kwietniu 2020 roku, zaczęłam prowadzić treningi online. Część dziewczyn nie miała odpowiedniego sprzętu. Początkowo starałam się układać trening z ciężarem własnego ciała, ale wiadomo, że taki trening nie należy do najskuteczniejszych, a ja stawiam na efekty, dlatego zachęcałam dziewczyny do zaopatrzenie się w KB i gumy treningowe. Część dziewczyn miało gumy lateksowe, część materiałowe grube, część wiązało rękawy od bluzy lub pończochy. Kreatywności była ogromna. Jeśli chodzi o KB, to część osób skręcała hantle, część miała KB plastikowe, część KB o nieodpowiedniej wadze.

   Co z tego wyniknęło? Brak efektów!

    

   Ćwicząc bez odpowiedniego ciężaru oraz gum, nie zbudujemy pośladka. Zamiast zbudować poślad, część dziewczyn, która nie miała odpowiedniego sprzętu, po prostu schudła.

   Jedna z uczestniczek zamiast zaopatrzyć się w KB 12, 16 i 20 kg miała tylko 8 i

   20kg, czyli za lekki i za ciężki. Przez co KB swing wykonany z 8 kg nie był efektywny. Dlaczego?

    

   Praca biodrami/pośladkiem wymaga minimum 16 kg, chodzi o to, żeby wprowadzić KB w swing, czyli ruch huśtawkowy wypychając go biodrami, siłą mięśni pośladkowych. Mając za lekki KB, ramiona automatycznie przejmują pracę, a mięśnie pośladkowe i brzuch nie pracują efektywnie. (Dokładnie technikę wykonywania ćwiczeń objaśniam na szkoleniach oraz podczas treningów live stream), natomiast KB 20 kg był za ciężki. Do tego praca z gumką, która ograniczała zakres ruchu, która przeszkadzał w treningu, powodując frustracje. To wszystko sprawiło szybkie zniechęcenie, brak efektów i ostatecznie doprowadziło do rezygnacji z treningów.

    

   Pozostałe dziewczyny, które zdecydowały się mi zaufać i zamieniły hantle na żeliwne KB i stare gumki na BOOTY BANDS nowej generacji, zauważyły znaczne efekty już po kilku treningach, a po 3 miesiącach ogromny progres! dziś, po upływie ponad 2 lat, mogą pochwalić się pięknymi pośladkami, kształtem przypominającymi brzoskwinie.

   Back to blog